Hem

       

        KOLONIFÖRENINGEN 

         FREDRIKSDAL ÖSTRA

                                                                                      HELSINGBORG

AKTUELLT


2/3    Styrelsemöte


27/3  Årsmöte

         obs! nytt datum

 Välkommen till


Koloniföreningen Fredriksdal Östra !

ÅRSMÖTET är flyttat till

den 27 mars p.g.a. pandemin.


Kallelse och sedvanlig dokumen-

tation skickas ut i början av mars.


Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus